Ψυχολογία για όλους 2018-05-03T11:55:04+03:00

Η πρότασή μας, ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης, ατομικής ή ομαδικής, αποσκοπεί στη γνώση και κατανόηση του εαυτού μας
Το προαιώνιο ζητούμενο οικοδόμημα της επίγνωσης του εαυτού, το γνώθι σαυτόν, που συνέλαβε ο Πλάτωνας και ρηματοποίησε, διερεύνησε και το έκανε επιστήμη ο Φρόιντ, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για μια ποιοτική ζωή, γνωρίζοντας ότι η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή χωρίς καμπύλες, αλλά σπαρμένη με εμπόδια μικρά ή μεγάλα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μας.

Το να μάθουμε να ακούμε τον εαυτό μας με ενσυναίσθηση είναι ο δρόμος για να τον κατανοήσουμε.

anima3-2