Σας περιμένουμε σε μια ανοιχτή συνεδρία όπου θα έχετε ίσως τη δυνατότητα να κάνετε συνδέσεις σε δικά σας προσωπικά βιώματα.
Έτσι θα «ποιεί » ο θεατής εντός αυτής της διαδικασίας , χωρίς να αισθάνεται αποξενωμένος και μοναχικός από τη “Ψυχοθεραπευτική Σκηνή” .
Μουσική από την ΑΝΑ -Παράσταση
Σκηνή Β’ – Αντιστροφή