«Κύκλωπας του Ευριπίδη» στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου

Το φετινό καλοκαίρι η Ψυχοθεραπευτική Ομάδα anima vita θα ανα-παραστήσει τον Κύκλωπα του Ευριπίδη στο Στάδιο του Ιερού του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.
Η εκδραμάτιση έχει κυρίως φαντασιακό χαρακτήρα και πραγματοποιείται μέσα σε μια σκηνή: Αναπαράσταση της φαντασίωσης.
Η σκηνή είναι η ομιλία και το υποκείμενο δρα πάνω σε αυτή τη σκηνή υπό το βλέμμα του Άλλου.
Η εκδραμάτιση ξεκίνησε λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε , μέσα στην ιστορία της κλινικής ψυχανάλυσης, για να συνδεθούν σε μια εν δυνάμει, θεατρική σκηνή, το πλαίσιο της συνάντησης και της αλληλεπίδρασης αναλυτή και αναλυόμενου.
Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες ομοιότητες του δράματος με την διαδικασία της Ψυχοθεραπευτικής Ομάδας anima vita , οι οποίες βασίζονται στη λειτουργία του συμβολισμού και των μεταφορών.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγκρούσεις και οι αντιστάσεις επιλύονται, όχι τόσο λόγω της γνώσης αυτής καθαυτής ,αλλά εξαιτίας μιας ειδικής εμπειρίας -πλαίσιο, η οποία συμβαίνει στον ενδιάμεσο-μεταβατικό χώρο (σκηνή),κατά τη διάρκεια της οποίας οι συγκρούσεις νοηματοδοτούνται.
Γεγονός, που επιτρέπει την ελεύθερη εξέλιξη τους, την αναδιοργάνωσή τους, και άρα τη διευκόλυνση και την επίλυσή τους, δηλαδή τη θεραπεία.

2017-05-12T10:42:48+00:00 Μάιος 12th, 2017|News|