Ο Κοντορεβυθούλης

Η δραματοποιημένη αφήγηση ξεπερνά τα όρια της Ιστορίας και του Πολιτισμού, είναι παρούσα σε κάθε κοινωνία.
Είναι απλά εδώ σαν την ίδια τη ζωή.
Είναι ένα μέσον ψυχαγωγίας και επαφής, τόσο για τους ενήλικους όσο και για τους ανήλικους.
Ειδικά για τα παιδιά έχει περισσότερο ενδιαφέρον διότι εξάπτει την φαντασία τους γιατί όλη η διαδικασία εκλαμβάνεται ως μια μορφή παιχνιδιού.

2019-09-28T11:48:51+03:00 Σεπτέμβριος 28th, 2019|News|