Γιατί το παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό για τα παιδί

Το παιχνίδι είναι μια απαραίτητη και ουσιαστική δραστηριότητα στη ζωή των παιδιών επειδή τους επιτρέπει να αναπτύξουν πολλές ικανότητες . Όχι μόνο για την σωματική, γνωστική, κοινωνική, αλλά και για την ψυχική τους ανάπτυξη.
Η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες παιχνιδιού, είναι χρήσιμη για τα παιδιά, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αλληλοεπιδράσουν με τους άλλους.
Με το ομαδικό παιχνίδι, το παιδί, συνεργάζεται ,αισθάνεται, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους , μοιράζει τα συναισθήματά του.
Με άλλα λόγια μέσω του παιχνιδιού το παιδί χτίζει νέα γνώση ρυθμίζει τα συναισθήματα του και σφυρηλατεί τις σχέσεις του με τους άλλους.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του παιχνιδιού είναι ότι το παιδί μαθαίνει και αναπτύσσει την προσωπικότητα του με ένα διασκεδαστικό ,αβίαστο και συνειδητό τρόπο.
2020-10-23T12:53:59+03:00 Οκτώβριος 23rd, 2020|Anima Vita|