Μαθήματα για γονείς 2018-09-22T00:33:01+03:00

Παρά την ονομασία Μαθήματα ο σκοπός τους δεν είναι να εκπαιδεύσουν τους γονείς στο δύσκολο ρόλο που ήδη έχουν αναλάβει, ούτε να δώσουν έτοιμες συμβουλές ή λύσεις ,αλλά να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον ψυχικό κόσμο του παιδιού τους με απλά λόγια και πρακτικές .
Μέσα σ’ ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής, στόχος είναι να δοθούν οι ευκαιρίες για προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών ώστε να μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά το παιδί τους στην πορεία ανάπτυξης, ωρίμανσης και αυτονόμησης του. Η θεματολογία προσδιορίζεται από τις ανάγκες των ίδιων των γονέων, οι οποίες συζητούνται κατά τις πρώτες συναντήσεις των ομάδων .
Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδα ή να απευθύνονται για συμβουλευτική γονέων.