Ψυχοθεραπευτικό Παιχνίδι 2018-05-23T14:24:30+03:00

Το Ψυχοθεραπευτικό Θεατρικό Παιχνίδι είναι μία αναπαραστατική διαδικασία, ένα μέσο έκφρασης και απελευθέρωσης συναισθημάτων, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων.
Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ’ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα του ανθρώπου που έχει στόχο την συναισθηματική του ευχαρίστηση.
Μια ξεχωριστή πρακτική , ένα δημιουργικό συμβάν , που παρέχει στο άτομο άμεση ικανοποίηση , στην πιο έμφυτη δημιουργική τάση του ανθρώπου τη μίμηση. Μια διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται όχι μόνο για αυτό-έκφραση, αλλά και σαν μια φυσική μορφή θεραπείας.
Ένας «μεταβατικός χώρος» που δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες (παιδιά ή ενήλικες) να παίζουν κινητοποιώντας την έμπνευση των ιδεών και τη φαντασία τους.
Το να γνωρίζει κανείς μια δράση σαν μια μορφή παιχνιδιού την κάνει πιο ασφαλή κι όντας δημιουργικός αναλαμβάνει πιο εύκολα ρίσκα.
Το ψυχοθεραπευτικό θεατρικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τεχνικές από το θέατρο στοχεύει στη βίωση του γεγονότος από τους συμμετέχοντες οι οποίοι δραματοποιούν γεγονότα δια μέσω της αναπαράστασης που είναι και η πεμπτουσία της τέχνης.
Το άτομο παιδί ή ενήλικας παίζει ΔΙΑ του θεάτρου και όχι ΜΕ το θέατρο.