Βιωματικά σεμινάρια 2018-07-09T14:09:27+00:00

Τα βιωματικά σεμινάρια ως διαδικασία αποτελούν τη γνωριμία με τον εαυτό, την ανάγκη δηλαδή  για αυτογνωσία, που αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα  της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας.

Η αρχή της λειτουργίας τους βασίζεται στο μοίρασμα των εμπειριών και των βιωμάτων των μελών της ομάδας.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται ν’ αλληλεπιδρούν (να επικοινωνούν)  και  να μοιράζονται μεταξύ τους παραστάσεις, αντιλήψεις, συναισθήματα, δηλαδή τα συστατικά στοιχεία του βιώματος,  μαθαίνοντας να βάζουν λόγια στο περιεχόμενο της ψυχής τους, και ταυτόχρονα να διαφυλάσσουν τη διαφορετικότητα τους, μέσα σ’ ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η θεματολογία των Βιωματικών  Σεμιναρίων μπορεί να αφορά τον γενικό πληθυσμό, σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και αυτοεκτίμησης, σχέσεων στην οικογένεια ,στο ζευγάρι, στον εργασιακό χώρο κ.α ,αλλά μπορεί να έχουν και μια εξειδικευμένη θεματολογία όπως:

Η τέχνη της επικοινωνίας & η εφαρμογή της στις ανθρώπινες σχέσεις

 

 

Η τέχνη της επικοινωνίας & η εφαρμογή της στις ανθρώπινες σχέσεις

av10

 Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

Η ψευδαίσθηση και ο παντοδύναμος έλεγχός της

 

Η δια της τροφής ανάπτυξη της προσωπικότητας και η δημιουργία σχέσεων εξάρτησης

 

Η διαχείριση των συναισθημάτων κατά την επικοινωνία

Ψυχοθεραπευτικό  Θέατρο

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες   σε ομάδες 8 – 14 ατόμων.