Μύθοι & Ψυχανάλυση 2018-07-09T14:00:38+03:00

 

Ο Sigmund Freud, πατέρας της ψυχανάλυσης, προσπαθώντας να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την ανθρώπινη φύση στο σύνολό της  στηρίχθηκε μεταξύ άλλων  και στους αρχαιοελληνικούς μύθους.

Η ελληνική μυθολογία αποτέλεσε ένα προνομιακό πεδίο πάνω στο οποίο βασίστηκε για να ονομάσει και να περιγράψει μερικές από τις βασικές έννοιες της ψυχανάλυσης.

Στο anima vita  με αφορμή ένα  μύθο καλούμαστε να ταξιδέψουμε στο σημερινό βίωμά μας ανακαλύπτοντας το δικό μας μύθο, τη δική μας ιστορία της επιθυμίας και της ανάγκης.

Με « μεσολαβητή » ένα  μύθο, οι συναντήσεις μας έχουν στόχο την έκφραση και γνώση των πιο δυνατών και των πιο βαθιά δομημένων συγκρούσεων και των συναισθημάτων μας .