Ομαδική Ψυχοθεραπεία 2018-09-22T00:21:39+03:00

Η ψυχαναλυτικού τύπου ομάδα ψυχοθεραπείας λειτουργεί όπως μια μικρή κοινωνία.

Δίνει τη  δυνατότητα στα μέλη της να εκφράσουν τα δικά τους ατομικά θέματα ή προβλήματα στις σχέσεις τους με τους σημαντικούς  «άλλους» γύρω τους (πατρική οικογένεια, παιδί, σύντροφο, φίλο…)

Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια ομαδική διαδικασία συζήτησης, με εργαλείο τον αναλυτικό λόγο μέσα  σε ένα πλαίσιο αποδοχής, ασφάλειας και αλληλεγγύης και στόχο τη γνώση του εαυτού.