Μία από τις χρησιμοποιούμενες κλινικές διατάξεις στο anima vita είναι και η Ψυχοθεραπευτική Θεατρική Ομάδα . Η χρήση του θεάτρου ως θεραπευτικό μέσο (εξωτερική σκηνή) προσφέρεται να δώσει υπόσταση στην εσωτερική ενδοψυχική σύγκρουση του ατόμου ευνοώντας την αναδιατύπωσή της