Βιωματικά σεμινάρια 2018-09-22T00:37:49+03:00

Τα βιωματικά σεμινάρια ως διαδικασία αποτελούν τη γνωριμία με τον εαυτό, την ανάγκη δηλαδή για αυτογνωσία, που αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας.
Η αρχή της λειτουργίας τους βασίζεται στο μοίρασμα των εμπειριών και των βιωμάτων των μελών της ομάδας.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται ν’ αλληλεπιδρούν ,να επικοινωνούν και να μοιράζονται μεταξύ τους παραστάσεις, αντιλήψεις, συναισθήματα, δηλαδή τα συστατικά στοιχεία του βιώματος, μαθαίνοντας να βάζουν λόγια στο περιεχόμενο της ψυχής τους. Να διερευνούν τις επιθυμίες τους και τέλος να αναζητούν απαντήσεις σε ό, τι τους απασχολεί.
Η θεματολογία των Βιωματικών Σεμιναρίων μπορεί να αφορά τον γενικό πληθυσμό, σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και αυτοεκτίμησης, σχέσεων στην οικογένεια ,στο ζευγάρι, στον εργασιακό χώρο κ.α

Ενδεικτικά θέματα που έχουν προηγηθεί :

Η τέχνη της επικοινωνίας & η εφαρμογή της στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η ψευδαίσθηση και ο παντοδύναμος έλεγχός της.

Διαχείριση άγχους

Η δια της τροφής ανάπτυξη της προσωπικότητας και η δημιουργία σχέσεων εξάρτησης.

Το όνειρο στην διαδικασία της αυτογνωσίας

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

Νέος κύκλος βιωματικού σεμιναρίου:
Η συναισθηματική έκφραση και η σημασία της στις ανθρώπινες σχέσεις
Το Σάββατο 6 /10/ 2018 και ώρα 16.15 ξεκινάμε ένα 40ωρο Βιωματικό Σεμινάριο αφιερωμένο στην συναισθηματική έκφραση.